top of page

Algemene voorwaarden

1. Afspraken en reserveringen

a. Afspraken dienen vooraf te worden gereserveerd via de website of e-mail. 

b. Klanten worden vriendelijk verzocht op tijd te komen. Vertragingen kunnen de duur van de behandeling beïnvloeden.

2. Tarieven en Facturering

a. De tarieven voor de aangeboden diensten worden vermeld op de website of kunnen op aanvraag worden verkregen.

b. Massagepraktijk Ilse behoudt zich het recht voor om tarieven te wijzigen met voorafgaande kennisgeving. 

c. Facturen worden verstrekt op verzoek van de klant.

3. Betalingen

a. Betaling, ter hoogte van het overeengekomen bedrag, dient te geschieden direct na de behandeling.

b. Betaling kan contant, pin of via een betaalverzoek worden voldaan.

4. Cadeaubonnen

a. Cadeaubonnen zijn te gebruiken tot 2 jaar na afgifte en niet in te wisselen voor contant geld.

b. Het resterende bedrag wordt verrekend door middel van een nieuwe cadeaubon.

c. De cadeaubonnen zijn eenmalig te gebruiken.

d. De door Ilse afgegeven (fysieke) cadeaubonnen dienen overhandigd/ingeleverd te worden voor gebruik. 

e. De digitale cadeaubonnen dienen voor de behandeling getoond te worden voor gebruik.

5. Kortingsbonnen

a. Kortingsbonnen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar. De kortingskaart is niet in te wisselen voor geld. 

b. De kortingsbonnen zijn eenmalig te gebruiken. 

c. De door Ilse afgegeven (fysieke) kortingsbonnen dienen overhandigd/ingeleverd te worden voor gebruik.

d. De kortingsbonnen zijn niet te combineren met cadeaubonnen.n

e. De digitale kortingsbonnen dienen voor de behandeling getoond te worden voor gebruik.

6. Annulering

a. Afspraken dienen minimaal 24 uur van tevoren via e-mail te worden geannuleerd.

b. Bij het afzeggen binnen 24 uur worden de kosten van de behandeling in rekening gebracht.

c. Wanneer je niet komt opdagen, worden de kosten van de behandeling in rekening gebracht.

7. Behandelingen/diensten

a. De aangeboden massages zijn geen vervanging voor medische zorg. 

b. Klanten dienen eventuele gezondheidsproblemen, blessures of medische aandoeningen voorafgaand aan de massage te melden.

c. Massagepraktijk Ilse behoudt zich het recht voor om een massage te weigeren op basis van gezondheidsinformatie. 

d.    Massagepraktijk Ilse behoudt zich het recht voor klanten te weigeren indien deze onder invloed zijn van alcohol, geestverruimende middelen o.i.d 

e. Massagepraktijk Ilse geeft GEEN sensuele of erotische massages.

8. Middelen ter ondersteuning van de behandeling (indien van toepassing)

a. Handdoeken zijn in de praktijk aanwezig en worden na iedere behandeling verschoond. Indien de klant liever een eigen handdoek meeneemt is dat toegestaan. 

b.Er dient ten allen tijde zorgvuldig/gepast met het materiaal van Massagepraktijk Ilse te worden omgegaan.

9. Privacy

   a. Persoonlijke en gezondheidsinformatie wordt vertrouwelijk behandeld en niet gedeeld zonder toestemming van de klant.

   b. Massagepraktijk Ilse volgt de geldende privacywetgeving.

   c. Respectvol gedrag wordt verwacht van zowel de klant als de masseur. Massagepraktijk Ilse behoudt zich het recht voor de behandeling te weigeren bij ongepast gedrag.

10. Strekking voorwaarden

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Massagepraktijk Ilse, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

b. Door gebruik te maken van de diensten van Massagepraktijk Ilse verklaart de klant akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

bottom of page